elcentregui

VUITÈ DAN


Ramon Gui Roca. Mestre d'Arts Marcials a Igualada des de fa 50 anys, ha obtingut el Títol de Cinturó Negre Vuitè Dan de Taekwondo, agraeix a la Federació Espanyola, a la Federació Catalana, al seu President, als seus Companys i als seus Alumnes l'amistat i el respecte que ha perdurat durant aquests anys.