elcentregui

ARTS MARCIALS


Gimnas que pertany al Consell Superior d'Esports, Comite Olímpic, Federació Espanyola i premiat per l'Esport Federat Catala.
En el mateix centre s'aconsegueix el titol de Cinturo Negre 3er. Dan 


Trofeus aconseguits al llarg dels anys per el Club Gui