elcentregui

AQUAGYM 
El aquagym millora la condició cardiorespiratoria, treballa la forza i la resistencia muscular, millora la flexibilitat i
la coordinació motriu general, dona ritme i agilitat.