elcentregui

DEFENSA PERSONAL


 
Tecnicas Defensa Personal i Autocontrol
Desenvolupament de les habilitats, tècniques i les destreses més adequades de control i seguretat en situacions generals. S'utilitza tot tipus de cops amb les mans obertes, punys, colzes, genolls, peus i a més gran varietat de projeccions, claus, controls, escombrats i estrangulacions. Reconeixement de les situacions de risc amb l'objectiu d'esmorteir els seus efectes.