elcentregui

TAEKWONDO
Disciplina, respecte als altres, autocontrol i ganes de superació amb elements que tenen un alt valor tan per al taekwondo com per a la vida.