elcentregui

Filosofia

El Taekwondo destaca, de totes les activitats esportives, per tenir una potencialitat de pràctica a qualsevol edat. En la seva faceta d'art marcial i com a filosofia de vida, el Taekwondo representa un "do", és a dir, un cami, amb un principi identificable, el principi de la pràctica i un final indeterminat, ja que la práctica, per al veritable esportista dura el que dura la vida. Apendre alguna cosa nova cada dia d'entrenament, buscant la millora personal amb humilitat i ganes de superació, és el veritable esperit del nostre esport.  Cal indicar que el cami del taekwondo aporta a cada edat un significat diferent ja que la pràctica i els elements que entren en joc, tant físics com psicològics, mai poden ser iguals a diferents edats.  L'edat recomanable per a  la pràctica del Taekwondo podem establir-la als tres anys. Per a nens i nenes d'aquestes edats, la pràctica és un joc més, que els ajuda a desenvolupar la seva psicomotricitat i estimula les seves facultats individuals i de grup. A les classes es transmet els primers valors de respecte a la resta, de reconeixement de l'altre" i les primeres normes elementats de disciplines i comportament. En el petit univers del tatami, aprenen a guiar-se amb les regles que els transmet el seu mestre i que sens dubte els ajudarà a desenvolupar-se d´una manera integral.
En edats superiors, sis, set o vuit anys,pot iniciar-se la pràctica esportiva, factor de vital importància en el desenvolupament individual, com a element de superació personal, i d' equip, potenciant sentiments de pertànyer a un grup. En l´adolescència, la pràctica de Taekwondo es torna fonamental per desenvolupar els valors que, pel que veiem a diari, moltes vegades es veuen incompresos en la vida i en l'entorn familiar.
El  Taekwondo es una discplina que es pot i s'ha de seguir practicant a totes les edats adultes. Son moltes les persones que s'inicien als quaranta i als cinquanta. En aquesta estapa possiblement la persona hagi perdut part de la seva condició física, encara que aquesta pèrdua es veurà compensada per la seva maduresa i equilibri.